Święto Strażackie

News image

04.05.2014 :: " Gdy obowiązek wezwie mnie, tam wszędzie gdzie się pali, Ty mi o Panie siłę daj, bym życie ludzkie ocalił [...] "
Z okazji Dnia Strażaka składamy serdeczne podziękowania naszym druhnom i druhom za działalność ratowniczą i bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi. ...

zobacz więcej »

Dzisiaj jest

Nasze interwencje

Księga gości

1% podatku

OSP Głożyny :: Archiwum aktualności
Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2013
29.01.2014 :: 22 lutego o godzinie 15:00 w sali naszej jednostki odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2013.

Obecność członków OBOWIĄZKOWA. Na spotkanie zapraszamy strażaków nie mogących z różnych przyczyn czynnie uczestniczyć w życiu jednostki, fanatyków pożarnictwa, oraz wszystkich,którzy zainteresowani są życiem naszej OSP.

Przedstawione zostanie funkcjonowanie organów kierujących pracami OSP i kontrolujących ich działalność oraz zadania osób pełniących poszczególne funkcje w OSP, sposób ich sprawowania, organizację pracy i prowadzenie dokumentacji.

Mamy nadzieję, że będą one pomocne w dobrym wywiązywaniu się z przyjętych zadań.

Przedstawimy również co jest naszym twardym obowiązkiem, a co tylko przyjemnym hobby. Od właściwej organizacji naszej OSP może bowiem zależeć nie tylko sprawność jej działania, ale również to, jak będziemy postrzegani przez czynniki zewnętrzne, a co za tym idzie – czy i jak nasza OSP będzie dysponowana (przez PSK) do akcji ratowniczych.


 
Święto Strażackie
04.05.2013 :: Wszystkim Druhnom i Druhom z okazji wspomnienia naszego patrona - św. Floriana pragniemy złożyć najserdeczniesze gratulacje i życzenia. Dziękujemy za ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu swoich obowiązków. Za wykazywanie pełnej gotowości i zdecydowanej postawy w trudnych do pokonania zadaniach chroniąc życie, zdrowie i mienie ludzkie.
Życzymy Wam, by służba drugiemu człowiekowi była zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.
Prezes OSP wraz z całym Zarządem.
 
Eliminacje powiatowe OTWP zakończone
05.04.2013 :: 5 kwietnia odbył się kolejny Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej szczebla powiatowego.

Gospodarzem turnieju było Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe przy OSP w Czyżowicach. Do turnieju stanęli przedstawiciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu w liczbie 28 uczniów wraz z opiekunami.

Po rozegraniu dwuetapowych eliminacji polegających na podaniu trzydziestu poprawnych odpowiedzi w komputerowym teście wiedzy pożarniczej oraz odpowiedzeniu na losowo wybranym przez uczestnika zestawie pytań z zakresu znajomości sprzętu pożarniczego, jego przeznaczenia oraz znajomości dystynkcji strażackich, wyłoniono zwycięzców turnieju w poszczególnych kategoriach wiekowych.


W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa (szkoła podstawowe)
1 m. Marek Wolny - reprezentant zespołu Szkół w Mszanie
2 m. Patryk Adamczyk
3 m. Daniel Durczok

II grupa wiekowa (gimnazja)
1 m. Szymon Lubszczyk - reprezentant Gimnazjum w Turzy Śl.
2 m. Błażej Kisiel
3 m. Radosław Mika

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
1m. Dominika Sosna - OSP „Głożyny” - uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Rydułtowach
2 m. Marcin Maciuga
3 m. Robert Łukoszek

Trzej pierwsi zwycięzcy we wszystkich kategoriach obdarowani zostali nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami, zaś pozostali uczestnicy i ich opiekunowie otrzymali okolicznościowe dyplomy za uczestnictwo.

Wszystkim uczestnikom, a szczególnie zwycięzcom gratulujemy, zaś uczestnikom turnieju wojewódzkiego reprezentującym nasz powiat, życzymy jak najwyższych lokat.


Autor tekstu: Florian Matuszek - członek komisji oceniającej. 
 
Eliminacje OTWP
02.03.2013 :: W sobotę 2 marca  w naszej jednostce odbyły się eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, szczebla miejsko-gminnego. Do eliminacji przystąpiło 21 zawodników z wodzisławskich jednostek OSP, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, oraz ponadgimnazjalnych.

Nad poprawnym przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie: Piotr Miguła, Mariusz Gałuszka oraz Witold Cichy.

Turniej składał się z 2 części: testu pisemnego i finału ustnego. Do finału wchodziło po 5 zawodników z każdej grupy, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w eliminacjach pisemnych. W części ustnej zawodnicy odpowiadali na pytania z wylosowanego zestawu.


W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa (szkoła podstawowe)
1 m. Karol Kałuża (OSP Zawada) - 18 pkt.
2 m. Daniel Durczok (OSP Radlin II) - 7 pkt.
3 m. Marcin Koźlik (OSP Zawada) - 4 pkt.

II grupa wiekowa (gimnazja)
1 m. Radosław Mika (OSP Kokoszyce) - 19 pkt.
2 m. Magdalena Borzęcka (OSP Turzyczka) - 16 pkt.
3 m. Krzysztof Lisowski (OSP Radlin II) - 10 pkt.

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
1m. Dominika Sosna - OSP „Głożyny” - 28 pkt.
2 m. Marcin Maciuga (OSP Radlin II) - 23 pkt.
3 m. Mateusz Sosna (OSP Głożyny) 17 pkt.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom...  
 
Pożary traw
23.03.2011 :: Każdego roku kiedy zimowa aura ustępuje wiosennemu ciepłu odnotowywana jest zwiększona ilość zgłoszeń pożarów suchej trawy na pastwiskach, łąkach czy też nieużytkach. I choć zdarzają się przypadki, że ogień zaprószony zostaje przez wadliwe urządzenia rolnicze to niestety większość z tego typu pożarów traw powstaje w wyniku świadomego podpalenia przez ludzi. Wbrew stereotypom takie działania  nie użyźniają gleby, a wręcz przeciwnie mają niszczący wpływ zabijając drobną zwierzynę żyjącą w zaroślach, czy też pożyteczne owady.

Podpalanie suchych pozostałości roślinnych jest nie dość, że szkodliwe dla środowiska to co równie ważne także zabronione prawnie. Odwołuje się do tego ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 8), art. 124. "Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów". W związku z tym, kto każda osoba łamiąca zapisy tej ustawy podlega karze zgodnej z Art. 131: "Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary... - podlega karze aresztu albo grzywny". Art. 30 ust. 3 pkt. 3 Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 ze zmianami); "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,

2. korzystania z otwartego płomienia,

3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych".


Tego typu wykroczenia karane są surowymi sankcjami: Art. 82, § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 Nr 12, poz.114 ze zmianami) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Należy także zdać sobie sprawę, że pożary traw, bądź też suchych pozostałości roślinnych mogą zagrażać zwierzętom i ludziom. W czasie pożaru kiedy zadymienie jest spore zwierzęta domowe mogą zatracić orientację, zbliżyć na niebezpieczną odległość do płomieni i ulec poparzeniu. Wypadkom w czasie pożarów traw ulegają także ludzie, niejednokrotnie ci którzy zaprószyli ogień.

Ponadto należy także pamiętać, że angażując strażaków do walki z pożarami traw opóźnia się ich wyjazd do innych zdarzeń jak wypadki czy pożary zagrażające bezpośrednio zdrowiu czy też życiu ludzkiemu.